internet provider in Cambodia

fiber optic internet in Cambodia

4g LTE service in cambodia

fiber optic underground in Cambodia

fiber to home in Cambodia

fiber to business in Cambodia

internet provider in Cambodia

fiber optic internet in Cambodia

4g LTE service in cambodia

fiber optic underground in Cambodia

fiber to home in Cambodia

fiber to business in Cambodia

internet provider in Cambodia

fiber optic internet in Cambodia

4g LTE service in cambodia

fiber optic underground in Cambodia

fiber to home in Cambodia

fiber to business in Cambodia

We provide service in cambodia on internet provider,fiber optic internet,4g LTE service,fiber optic underground,fiber to home,fiber to business.

សំណួរ


 • ប្រព័ន្ធ 4G LTE  គឺជាការវិវត្តន៏នូវជំនាន់ទី ៤ នៃបច្ចេកវិទ្យាណើតវើកទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធ 3G ។ នឹងបច្ចេកវិទ្យាចាស់ៗដ៏ទៃទៀត ដែលបានបង្កើតមកមិនមានបញ្ចូលនូវការបញ្ចូន អុីនធីណែត ល្បឿនលឿនដូចតំរូវការសព្វថ្ងៃឡើយ។ ដូច្នេះហើយទើប 4G LTE គឺជាទំនាក់ទំនង ដ៏សំខាន់ដែលផ្តល់សេវាកម្មអុីនធីណែត លើទូរស័ព្ទដៃអោយកាន់តែលឿនជាមួយនឹងល្បឿនបញ្ចូន នឹងល្បឿនទទួល។
 • គឺពេលដែលតំរូវការរបស់អ្នកចង់បានការតំឡើងងាយស្រួល នឹងចង់បានប្រព័ន្ធ Wireless បញ្ចូនទៅកាន់ទូរស័ព្ទ នៅក្នុងផ្ទះ រឺការិយាល័យ ដោយល្បឿនលឿន។ ចាប់តាំងពីមាន Wireless វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង ហើយអាចប្រើនៅផ្ទះក៏បាននឹងយកតាមខ្លួនក៏បាន។
 • Kingtel 4G LTE+ គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម​ នឹង ឧបករណ៏ដែលមាននូវបច្ចេកវិទ្យា 4G LTE+ ដែលអាចជឿជាក់ នឹង ធំជាងគេទៅលើសេវាកម្មប្រើប្រាស់ អុីនធីណែត គ្មានខ្សែ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមាន  លំហូរបញ្ចូនទិន្នន័យ (Bandwidth) ធំជាងគេ ៣ ដង​ ទៅ ៦ ដង។ទោះបីជាយើងថ្មីក៏ដោយ សេវារបស់យើងគឺធំគ្របដណ្តប់គ្រប់ទីប្រជុំជន នឹង មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេវាកម្ម 4G ដ៏ទៃទៀត។​ ហើយយើងបានកំពុងផ្តល់ល្បឿនសេវាកម្មនេះទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងផងដែរ។ ទោះបីជាមានអតិថិជនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ល្បឿនដែលយើងផ្តល់អោយគឺមិនមានបញ្ហានោះឡើយ។
 • គឺនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់បាននូវល្បឿនដ៏លឿនបំផុត នឹងមានការធានានៅល្បឿន។ ខ្សែកាប Fiber គឺជាជំរើសសំរាប់ធ្វើអាជិវកម្ម នឹង ក្រុមហ៊ុនដែលមានតំរូវការច្រើន នឹង ត្រូវការធានាទៅលើល្បឿន។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជាអតិថិជនរបស់យើងស្រាប់ដែលប្រើប្រាស់ 4G LTE អ្នកចង់បន្ថែមល្បឿនគួរតែជ្រើសរើសយក ការប្រើប្រាស់សេវា ខ្សែកាបអុបទិចនេះទៅ។
 • ចំលើយគឺ បាន ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្តប្រយោជន៏ទាំងពីរតែម្តង។ ឪទាហរណ៏ អ្នកតំលើង ខ្សែកាបអុបទិចនៅកន្លែងធ្វើការ ហើយនឹងប្រើប្រាស់ 4G LTE+ ជាមួយនឹងឧបករណ៏នៅផ្ទះ រឺក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយ MIFIក៏បាន។
 • អ្នកអាចប្រើជាមួយនឹង ឧបករណ៏របស់យើងបានគឺ MIFI ដែលអនុញាតិអោយអ្នកធ្វើការបញ្ចូលនឹងទទួលអុីនធីណែតតាមរយះសេវាកម្មរបស់ពួកយើង រឺ​ក៏លោកអ្នកមាននូវទូរស័ព្ទដែលមាននូវ បច្ចេកវិទ្យា 4G LTE ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែទិញនូវ សុីមកាតយកទៅប្រើប្រាស់ទៅជាការស្រាច់ ហើយបើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់សុីមកាតពីរទៀតគឺកាន់តែល្អ។អ្នកអាចជ្រើសរើសអោយ Kingtel 4G LTE+ ជាអ្នកផ្តល់នូវអុីនធីណែត។
 • ដោយសារ Bandwidth របស់យើងគឺខុសគេ ៣ដង នឹងមានការតំឡើងនូវអង់ទែនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរ។
 • គឺជាឧបករណ៏ Wireless ដែលអានធ្វើការបញ្ចូននូវទិន្នន័យដែលបំពាក់ទៅលើអាគាធំៗដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់។
 • នោះគឺ ឧបករណ៍ CPE ន័យថា (Customer Premise Equipment) ឧបករណ៍នេះមានកំរាស់ប្រហែលនឹងសៀវភៅ ហើយអាចទទួលបាននៅកំរិតល្បឿនអីុនធឺណែត  4G LTE+​ដូចដែលយើងប្រើប្រាស់ WIFI ដូចគ្នា។វាអាចធ្វើការចល័តបានតាមចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនមែនការលំបាកឡើយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់។
 • អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន រឺ មកកាន់ការិយាល័យមូយណាដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬក៏ភ្នាក់ងារលក់របស់យើង។ យើងនឹងផ្តល់ជូននូវ ឧបករណ៏អោយអ្នកសំរាប់ធ្វើការភ្ជាប់បណ្តាញភ្លាមៗ។
 • គ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង យើងនឹងធ្វើការសិក្សានឹងវាយតំលៃទៅលើការតំឡើងខ្សែកាបអុបទិចអោយអ្នកភ្លាម។
 • សូមកុំបារមណ្ម៏ ប្រសិនលោកអ្នកបាត់នូវឧបករណ៏ រឺ សុីមកាត លោកអ្នកអាចបិទ សេវាកម្មនោះភ្លាមៗ។ហើយយើងនឹងទំនាក់ទំនងអ្នកមកយកឧបករណ៏ថ្មី។ (លក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តន៏)
 • មែនហើយ!យើងត្រូវការអ្នកលក់បន្ត